Tag: vệ sinh trong khu phố

Lên kế hoạch dọn dẹp vệ sinh trong khu phố của bạn

Lên kế hoạch dọn dẹp vệ sinh trong khu phố của bạn

Tại buổi họp, thông báo kế hoạch của bạn và phân nhóm dọn dẹp những chỗ khác nhau trong khu phố. Việc dọn dẹp chỉ mất vài giờ đồng hồ nếu có sự giúp sức của tất cả mọi người.