Tag: linh kiện điện tử ngoại nhập

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS010

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS010

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS013

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS013

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS012

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS012

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS011

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS011

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS009

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS009

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS008

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS008

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS007

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS007

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS006

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS006

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS005

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS005

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS004

Mạch điều khiển máy giặt công nghiệp: MS004

Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng Nguồn gốc: Chính hãng Hãng sản xuất: – Model: Hiện đại Loại: – Nguồn điện: 220V~240V,50/60Hz Đặc điểm khác: – Công suất (W): – Tính năng: – Kích thước (mm): – Trọng lượng