Tag: giặt tay

Một vài lưu ý chung khi sử dụng máy giặt công nghiệp

Một vài lưu ý chung khi sử dụng máy giặt công nghiệp

Phải kê máy giặt thật vững chắc, trên bề mặt phẳng, bốn chân đều nhau tránh cập kênh. Khi giặt hay vắt phải phân bố quần áo đều tránh tình trạng dồn sang một bên làm máy bị rung, lắc,